SE Equipment GALLERSKOPA med S60 fäste

Gallerskopa till grävmaskin

Gallerskopan med S60 fäste från SE Equipment är konstruerad för att tåla tuffa tag, samtidigt som den är ett smidigt redskap för att kunna utföra ett effektivt arbete i krävande situationer.
Skopan är ett perfekt redskap för siktning och sortering i olika material och tack vare gallret i botten så kan utgallring av grävmassorna genomföras utan problem.

TEKNISK DATA

Djup: 1258mm
Bredd 1500mm
Rekommenderad maskinvikt 12-20 Ton
Volym 700L
Höjd 819mm
Vikt 550 kg

Pris: 26.500:- + moms

Categories: ,

För mer info, Ring:

Bo: 0708-405710
Karol: 0708-405795